Wednesday, May 16, 2018

സൂക്ഷ്മതയും ശ്രദ്ധയും . Khaleelshamras

മരണം
ഭയപ്പെടുന്ന
രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്
സുക്ഷ്മതയും
ശ്രദ്ധയും.
ജീവന്
ഇഷ്ടമുള്ളതും
ഇത് രണ്ടുമാണ്‌.
അതുകൊണ്ട്
ജീവിതത്തിന്റെ
ഓരോ മേഖലയിലും
സൂക്ഷ്മത പാലിച്ച്
ശ്രദ്ധയോടെ
മുന്നേറുക.

Clapping.khaleelshamras

When you are clapping for others Or for other thing. Never forgot the most important person in the planet is flapping for them .