Tuesday, April 17, 2018

കുത്തിയൊഴുകുന്ന ജലധാര.my diary.khaleelshamras

കുത്തിയൊഴുകുന്ന
ജലധാരയിലേക്ക്
എടുത്തുചാടിയാൽ
അതിന്റെ ഒഴുക്കിൽ പെട്ട്
മരണപ്പെടും.
എടുത്തു ചാടാതെ
നിരീക്ഷിച്ചാൽ
കണ്ണിനും മനസ്സിനും
അത്
വല്ലാത്തൊരു
അനുഭൂതിയായിരിക്കും
നൽകുക.

Clapping.khaleelshamras

When you are clapping for others Or for other thing. Never forgot the most important person in the planet is flapping for them .