Thursday, April 5, 2018

ആരോഗ്യത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസ്സ് എല്ലാവരുടേയും ലക്ഷ്യമാണ്. പക്ഷെ അതിനായി വ്യക്തമായ ഒരു പദ്ധതി ആരും നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല.അതിനായി ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ . Dr KHALEELSHAMRAS.MED DOCTOR.PREVENTIVE CARDIOLOGY TRAINER PSYCHOLOGIST A ND LIFE COACH.

https://youtu.be/mQFMB7lxqBg


നിന്റെ അധികാരി.my diary.kgaleelshamras

ഒരാളും മറ്റൊരാളുടെ അധികാരിയല്ല. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഞാൻ നിന്റെ അധികാരിയാണെന്ന ഭാവത്തിലാണ് പലരും പെരുമാറുന്നത്. കുടുംബ സാമൂഹിക ജീവിതത്...