Friday, March 23, 2018

Sleep. My diary.khaleelshamras

You can recharge a robot with an electric wire.
You can recharge
A living human being
Only with plenty of sleep.
So never sacrifice your sleep.


അഭിനന്ദനങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

എല്ലാവരും കലാകാരൻമാരാണ്. ജീവിതമെന്ന കലാവിരുന്ന് ഒരുക്കുന്ന കലാകാരൻമാർ. ഓരോ കലാകാരനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട്. തന്റെ കലാ രൂപത്തിന് ...