Monday, March 5, 2018

Pen and eraser. My diary.khaleelshamras

Life is a pen
And time is an eraser.
And you are the writer.
Each moment you are writing something with your pen.
And it time is erasing it
instantly.


മനുഷ്യനെന്ന ഗ്രഹം.

ഓരോ മനുഷ്യനും അവനവൻറെ ജീവിതമാകുന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മരണത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ പ്രകാശം ആകാൻ...