Monday, March 5, 2018

എന്തുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ പിഴക്കുന്നു?my youtube post.DR.KHALEELSHAMRAS

https://youtu.be/Y6d2wXxFSZ8


പഠനം.

ഒരു ഡിഗ്രിയിൽ ഒതുക്കാനുള്ളതല്ല പഠനം . ഗ്രീൻ ലഭിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും മരണം വരെ തുടരാനുള്ളതാണ് പഠനം.