Monday, March 26, 2018

ശ്രവണം.my diary.khaleelshamras

കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കാം
പക്ഷെ ശ്രവിക്കണമെങ്കിൽ
കണ്ണും കാതും
ഹൃദയവും
ശ്രദ്ധയും
കേന്ദ്രീകരിക്കണം.


അഭിനന്ദനങ്ങൾ.my diary.khaleelshamras

എല്ലാവരും കലാകാരൻമാരാണ്. ജീവിതമെന്ന കലാവിരുന്ന് ഒരുക്കുന്ന കലാകാരൻമാർ. ഓരോ കലാകാരനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട്. തന്റെ കലാ രൂപത്തിന് ...