Thursday, March 1, 2018

നിശബ്ദത.my diary.khaleelshamras

നിശബ്ദത
നീയും നീയും തമ്മിലുള്ള
ശാന്തമായ സംസാരമാണ്.
അത് നിനക്ക് നിന്നോടുള്ള
പ്രണയമാണ്.
മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ആദരവും.
നിശബ്ദത
സംഗീതാത്മകമായ
ശ്രവണവും  ആലാപനവുമാണ്.
നിശബ്ദത
യുക്ത മനസ്സിനെ
ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ
പ്രേരിപ്പിച്ച ഗുരുവാണ്.


പെരുന്നാൾ ഓണം ആശംസകൾ .

https://youtu.be/CoV-bRUolTs