Thursday, March 15, 2018

ദയ മാത്രം മറക്കുന്ന മനുഷ്യൻ.my diary.khaleelshamras

പാവം മനുഷ്യരാണ്
തന്റെ മരണത്തിലേക്ക്
ഓരോ നിമിഷവും
ഓരോ ചുവടുവെയ്പ്പ്
എടുത്തു വെക്കുന്ന
പാവം മനുഷ്യർ.
നിന്നിൽ നിന്നും
ദയ മാത്രം
ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യർ.
അവർക്കു മുന്നിൽ
കരുണയും ദയയുമായി
നീ അവതരിക്കുക.
അവർ ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ പോലും.


നിന്റെ അധികാരി.my diary.kgaleelshamras

ഒരാളും മറ്റൊരാളുടെ അധികാരിയല്ല. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഞാൻ നിന്റെ അധികാരിയാണെന്ന ഭാവത്തിലാണ് പലരും പെരുമാറുന്നത്. കുടുംബ സാമൂഹിക ജീവിതത്...