Sunday, December 31, 2017

പ്രതികരണം നന്മ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആവരുത്.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ ആത്മപ്രതികരണവും
സാമൂഹിക പ്രതികരണവും
ഒരിക്കലും സ്വന്തം നന്മകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്
ആവരുത്.
മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താനും ആവരുത്.
നീയും മറ്റു മനുഷ്യരും
അനുഭവിക്കുന്ന മനസ്സമാധാനമാണ്
ഏറ്റവും വലിയ നന്മ.


നിന്റെ അധികാരി.my diary.kgaleelshamras

ഒരാളും മറ്റൊരാളുടെ അധികാരിയല്ല. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഞാൻ നിന്റെ അധികാരിയാണെന്ന ഭാവത്തിലാണ് പലരും പെരുമാറുന്നത്. കുടുംബ സാമൂഹിക ജീവിതത്...