Monday, December 11, 2017

Lifespan of this planet. My diary.khaleelshamras

What is the lifespan of this living planet?
Don't think its finit or infinite.
Just this second is the only 
lifespan of the living planet.
This second is the only reality exist.
This second is the only second
Were you are alive.
Never lose this second.
Losing this second is
Losing your life.


മനുഷ്യനെന്ന ഗ്രഹം.

ഓരോ മനുഷ്യനും അവനവൻറെ ജീവിതമാകുന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മരണത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ പ്രകാശം ആകാൻ...