Sunday, November 12, 2017

ജീവനുകൾ ഒന്നാവുമ്പോൾ.my diary.khaleelshamras

രണ്ടാൾ പരസ്പരം
മുഖത്തോട് മുഖം
നോക്കി സംസാരിക്കുമ്പോൾ.
അവർ പരസ്പരം
ചിന്തിക്കുമ്പോൾ,
സ്നേഹം പങ്കു വെക്കുമ്പോൾ
അവർ അവരുടെ ജീവനുകൾ
ഒന്നാക്കി പരിവർത്തിക്കുന്നു.


Clapping.khaleelshamras

When you are clapping for others Or for other thing. Never forgot the most important person in the planet is flapping for them .