Monday, October 9, 2017

കലഹങ്ങളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.my diary.khaleelshamras

പരസ്പര കലഹങ്ങൾ
ഒഴിവാക്കുക.
അവ ഓരോ
മനുഷ്യരിലേയും
മിറർ ന്യൂറോണുകൾ
വഴി
നെഗറ്റീവ് മാനസികാവസ്ഥകൾ
പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ
കാരണമാവും.
അവ കലഹത്തിലേർപ്പെട്ട 
ഓരോ വ്യക്തിയിലും
പ്രതിഫലിക്കും.
പലരിലേയും
നല്ല മാനസികാവസ്ഥകൾ
നശിപ്പിക്കപ്പെടാനും
കാരണമാവും.

നിന്റെ അധികാരി.my diary.kgaleelshamras

ഒരാളും മറ്റൊരാളുടെ അധികാരിയല്ല. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഞാൻ നിന്റെ അധികാരിയാണെന്ന ഭാവത്തിലാണ് പലരും പെരുമാറുന്നത്. കുടുംബ സാമൂഹിക ജീവിതത്...