ഉപദേശം. My diary.khaleelshamras

ഉപദേശിക്കാം
പക്ഷെ അതിനു മുമ്പായി
നന്നായി ശ്രവിച്ചിരിക്കണം.
വിഷയത്തെ
നന്നായി മനസ്സിലാക്കി
എന്ന് ഉറപ്പുവേണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras