അനുഭൂതികൾ.my diary.khaleelshamras

അനുഭൂതികൾ
സൃഷ്ടിക്കാൻ
ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ
വേണമെന്നില്ല.
നിന്റെ ഉപബോധ മനസ്സിന്
കൈമാറുന്ന
ഒരൊറ്റ വാക്ക് മാത്രം
മതി.
അവിടെനിന്നും
അനുഭൂതികൾ
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്