പ്രിയപ്പെട്ടൊരാളെ തേടി.my diary.khaleelshamras

പ്രിയപ്പെട്ടൊരാളെ തേടിയുള്ള
അന്വേഷണം തന്നെ
അവരെ കണ്ടെത്തലാണ് .
കാരണം ആ അന്വേഷണം
അവരുടെ ജീവനുള്ള
ചിത്രത്തെ നിന്റെ
മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു.
ആ ചിത്രം തന്നെയാണ് ആ കണ്ടെത്തൽ.
ഇനി ഒരിക്കൽ അവരെ
നേരിട്ട് കണ്ടെത്തിയാലും
തലച്ചോറിൽ തെളിയുന്നത്
ഇതേ ചിത്രം തന്നെയായിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്