ലോകാവസാനം.my diary.khaleelshamras

എല്ലാവർക്കും ലോകാവസാനത്തെ കുറിച്ച്
പേടിയാണ്.
പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ
വിശാലമായ തന്റെ
ലോകം അവസാനിക്കുമെന്ന
ബോധമില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്