Thursday, August 17, 2017

അനുഭവങ്ങൾ ബാക്കിയാക്കിയ അനുഭൂതികൾ.my diary.khaleelshamras

ഏതൊരു നല്ല
അനുഭവവും
നിന്നിൽ ഒരുപാട് നല്ല അനുഭൂതികൾ
ബാക്കിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലും
മറ്റേതൊരു നിമിഷത്തിലും
ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിൽ
അവ നിനക്കുമുന്നിൽ
എപ്പോഴുമുണ്ട്.
അവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.

സാമൂഹിക ഗെയിം .my diary.khaleelshamras

ഒരു ടീമും എതിർ  ടീമിനുവേണ്ടി ബോധപൂർവം ഗോളടിച്ചു കൊടുക്കില്ല. അതുപോലെ ഒരു സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മ മറ്റൊരു സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മയെ കുറിച്ച് നല്ലത് ...