സ്വയം സംസാരമെന്ന മീഡിയ.my diary.khaleelshamras

ലോകത്തെ ഏറ്റവും
ശക്തമായ മീഡിയ
ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും ഉള്ളിലെ
സ്വയം സംസാരങ്ങളാണ്.
സ്വന്തം ചിന്തകളാൽ
പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന
ആ വാർത്തകളും
അറിവുകളും
പിന്നെ കഥകളും
കവിതകളും
ഒക്കെയെങ്ങിനെ എന്ന് വിലയിരുത്തുക.
അവ നിന്നിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
മാനസികാവസ്ഥകൾ നിരീക്ഷിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras