ഈ ലോകം.my diary.khaleelshamras

ഈ ലോകം
എങ്ങിനെയാണ്
എന്നതല്ല
മറിച്ച്
ഈ ലോകത്തെ
നീയെങ്ങിനെ കാണുന്നുവെന്നതിനനുസരിച്ചാണ്
നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്