Wednesday, August 23, 2017

പുതിയ നിമിഷത്തിൽ.my diary.khaleelshamras

എറ്റവും പുതിയതും
പുതുമ നിറഞ്ഞതുമായ
ഒരു നിമിഷത്തിലാണ്
ഇപ്പോൾ നീ ജീവിക്കുന്നത്.
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലെ
നിന്റെ ജീവിതവും
അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം.
പുതുമകൾ കൊണ്ട്
നിന്റെ ചിന്തകളെ അലങ്കരിക്കുക.
പുതിയ പുതിയ
അറിവുകൾ നേടുക.
പുതിയ പുതിയ
കൂട്ടുകെട്ടുകളുണ്ടാക്കുക.

നിന്റെ അധികാരി.my diary.kgaleelshamras

ഒരാളും മറ്റൊരാളുടെ അധികാരിയല്ല. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഞാൻ നിന്റെ അധികാരിയാണെന്ന ഭാവത്തിലാണ് പലരും പെരുമാറുന്നത്. കുടുംബ സാമൂഹിക ജീവിതത്...