നല്ല വിരുന്ന്.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ
നല്ല അനുഭവങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി
പങ്കുവെക്കുക.
അതിലൂടെ ശരിക്കും
നല്ലൊരു വിരുന്നായിരിക്കും
നീ മറ്റുള്ളവർക്കായി
ഒരുക്കുന്നത്.
നല്ല മാനസികാവസ്ഥകളുടെ വിരുന്ന്.
ചീത്ത അനുഭവങ്ങൾ
പങ്കുവെക്കാതിരിക്കുക.
കാരണം അവ
അവരിൽ
ചീത്ത മാനസികാവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras