Tuesday, August 15, 2017

നല്ല കഥ.my diary.khaleelshamras

അവരിൽ നല്ലൊരു
കഥ എഴുതിക്കൊടുക്കുക.
നല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ടും
മുഖഭാവങ്ങൾകൊണ്ടും
അവരുടെ മനസ്സിൽ
നല്ല മാനസികാവസ്ഥയുടെ
നല്ല കഥ കുറിച്ചുകൊടുക്കുക.
എന്നും വായിക്കാൻ
പാകത്തിലുള്ള
നല്ലൊരു പുസ്തകമായി
അവരാ കഥ
ഓർമ്മയുടെ അമോറയിൽ
സൂക്ഷിക്കട്ടെ.

സത്യങ്ങളും സങ്കൽപ്പങ്ങളും.khaleelshamras

നിലനിൽക്കുന്ന സത്യങ്ങളെ പോലും സങ്കല്പങ്ങൾ ആയിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത്. ജീവനോടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരാളും ജീവനോടെ കാണുന്നില്ല മറിച്ച...