പേടിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നൽകേണ്ടത്.മൈ ഡയറി.khaleelshamras

പേടിയാണ്  പലപ്പോഴും
മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ
പലരേയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.
പേടിയെ ശമിപ്പിക്കാൻ
അവർക്കു ലഭിക്കേണ്ടത്
അതിന്റെ മറുമരുന്നായ സ്നേഹമാണ്.
അല്ലാതെ തിരിച്ചങ്ങോട്ട്
പേടിപ്പിക്കലല്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്