സുഖം.മൈ ഡയറി.khaleelshamras

സുഖം
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
ഉൽപ്പന്നമാണ്
അല്ലാതെ
നിന്റെ
ശരീത്തിനപ്പുറത്തെ.
ലോകത്തിന്റേതല്ല.
നിന്റെ സുഖം
നിലനിർത്താനും
പുതിയത്
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും
പങ്കുവെക്കാനുമുള്ള
പ്രേരണകൾ
മാത്രമാണ്
നിനക്കപ്പുറത്തെ
ചെറിയ ലോകം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്