അനീധി.മൈ ഡയറി.khaleelshamras

ഇവിടെ ആരും മറ്റൊരാളോട്
അനീധി കാണിക്കുന്നില്ല.
മറിച്ച് സ്വന്തം മനസ്സിലെ
വൃത്തികേടുകളെ
അനീധിയായി
വെളിപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ്
ചെയ്യുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്