ആത്മബോധത്തിന്റെ പ്രതിരോധം. മൈ ഡയറി.ഖലീലശംറാസ്

പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരിലെ
ചീത്ത വൈകാരികതകൾ
നിന്നിൽ ഒരു അണുബാധയായി
പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
അതിനായി നിന്നിലെ
ആത്മബോധത്തിന്റെ
പ്രതിരോധത്തെ
ശക്തമായി
എപ്പോഴും നിലനിർത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras