ചിന്തകളെ ചലിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ്. ഖലീൽശംറാസ്.മൈ ഡയറി

ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നിന്നിലൂടെ
ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ചിന്തകളെ
തികഞ്ഞ പദ്ധതികളിലൂടെ
വ്യക്തമായ വഴികളിലൂടെ
സഞ്ചരിപ്പിക്കുന്നതിലാണ്
നിന്റെ കഴിവ്.
അതിലാണ് ജീവിതവിജയവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras