ചിന്തയെന്ന കാന്തം.മൈ ഡയറി.ഖലീലശംറാസ്

അതിശക്തമായ കാന്തങ്ങൾ പോലെയാണ്
നിന്റെ ചിന്തകൾ.
നീയെന്തൊന്നിനെ കുറിച്ചാണോ
ചിന്തിക്കുന്നത്
അതിനെ നീ നിന്നിലേക്ക്
ആകർശിക്കുന്നു.
അതുകൊണ്ട്
ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടത്
നന്മയാണെങ്കിൽ
നല്ലതുമാത്രം ചിന്തിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras