മനുഷ്യനെന്ന മഹാത്ഭുതം.. മൈ ഡയറി.ഖലീലശംറാസ്

ഒരു മഹാത്ഭുതമാണ്
ഓരോ മനുഷ്യനും.
അവന്റെ പദവിയോ സമ്പത്തോ അല്ല.
മറിച്ച് അവന്റെ
ശരീരത്തിന്റേയും
മനസ്സിന്റേയും ഘടനയും
ചിന്താശേഷിയുമാണ്
അവനെ അത്ഭുതവാനാക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras