പീഡിതൻ .ഖലീൽശംറാസ്

ആത്മവിശ്വാസവും
ആത്മബോധവും
ആത്മധൈര്യവും
ചോർന്നു പോയ
ഒരു മനുഷ്യൻ
മാത്രമേ
മറ്റുള്ളവരുടെ
പീഡനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ
പതറി പോവുകയുള്ളു.
അത്തൊക്കെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ
അടിപതറാതെ
നിലനിൽക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്