പരിശോധന. ഖലീൽശംറാസ്

മനുഷ്യന്റെ
ചുണ്ടിൽ നിന്നും വന്ന
വാക്കുകളെയല്ല
നീ പരിശോധിക്കേണ്ടത്.
മറിച്ച് അവ പുറത്തേക്ക്
നിക്ഷേപിച്ച
അവരുടെ
തലച്ചോറിന്റെ
ഉള്ളിലെ ഘടനയിലേക്കും.
അവരെ
ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി
നയിക്കുന്ന
ഉപബോധമനസ്സിലേക്കുമാണ്.
അവരുടെ വാക്കുകളെ
ഒരിക്കലുമൊരിക്കലും
നിന്നിലെ നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം
ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാൻ
കാരണമാക്കരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്