സ്നേഹമുള്ള മനസ്സ്. ഖലീൽശംറാസ്

സ്നേഹമുള്ള
മനസ്സിൽ
പക്ഷപാതിത്വമോ
വിവേചനമോ ഉണ്ടാവില്ല .
നീധി ഉള്ളിലെ
സ്നേഹത്തിന്റെ
സാമുഹിക പ്രകടനമാണ്.
ആര് വിവേചനവും
അനിധിയും
പക്ഷപാതിത്വവും
കാണിക്കുന്നുണ്ടോ
അവർ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക്
നോക്കട്ടേ.
അവരിലെ വറ്റിവരണ്ട സ്നേഹവും
അവിടെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന
ദേശ്യവും സ്വയം നിരീക്ഷിക്കട്ടെ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്