മനസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ . ഖലീൽശംറാസ്

കണ്ണ് മനസ്സിലേക്ക്
പ്രവേശിക്കാനുള്ള കവാടമാണ്.
അവരുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി
സംസാരിക്കുക.
കണ്ണിന്റെ ചലനങ്ങളെ
അനുകരിക്കുക.
മനസ്സിനെ സ്വാദീനിച്ച ഒരു വാക്ക്
കൈമാറുക.
തീർച്ചയായും അവരുടെ
മനസ്സിലേക്ക് നീ പ്രവേശിച്ചിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്