ഭീകരതയും വർഗ്ഗീയതയും. ഖലീൽശംറാസ്

ഭീകരതയും
വർഗ്ഗീയതയുമൊക്കെ
ജനമനസ്സുകളെ നന്മകളിലേക്ക്
നയിച്ച മതങ്ങളുടെ
സൃഷ്ടിയല്ല
മറിച്ച്
അധികാര മോഹവും
സാമ്പത്തിക ലാഭവും
കുറുക്കുവഴികളിലൂടെ
സഫലീകരിക്കാൻ
മാർഗ്ഗമന്വേഷിച്ചവരുടെ
സൃഷ്ടിയാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്