മനോഹര ലോകം. ഖലീൽശംറാസ്

ലോകം എത്ര മനോഹരമാണ്.
നിന്റെ ആന്തരികലോകവും
ഭാഹ്യലോകവും.
ആ മനോഹാരീതയിലേക്ക്
എന്തിനാണ്
അനാവശ്യ ചർച്ചകളുടേയും
ചിന്തകളുടേയും
മാലിന്യങ്ങൾ
നിക്ഷേപിച്ച്
മലിനമാക്കുന്നത്.
മറ്റുള്ളവരോട് ചർച്ച ചെയ്ത്
നല്ല സാമൂഹികാന്തരീക്ഷം
നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്