തീരുമാനങ്ങളെടുക്കും മുമ്പ്. ഖലീൽശംറാസ്

എടുത്തുചാടി ഒരു തീരുമാനവുമെടുക്കരുത്'.
അവ വൈകാരികമായെടുക്കുന്ന
തിരുമാനമാവും
നിന്നെ അപകടത്തിലും
നഷ്ടത്തിലും ചെന്നെത്തിക്കും.
തിരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ്
അവയെ നിന്റെ
ചിന്തകളിൽ ചർച്ചക്കുവെക്കുക.
പേന കൊണ്ട് എഴുതി വെക്കുക.
ആവശ്യമാണോ
അല്ലേ എന്നൊക്കെ
വിലയിരുത്തുക.
എന്നിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്