നെഗറ്റീവ് വികാരം അപകടത്തിലാക്കുന്നത്. ഖലീൽശംറാസ്

നിന്നിലെ ഒരു
നെഗറ്റീവ് വികാരം
അപകടത്തിലാക്കുന്നത്
നിന്റെ ബോധത്തെ മാത്രമല്ല.
നിന്റെ ശരീരത്തിലെ
അമ്പതു ട്രില്യനിലേറെ
വരുന്ന കോശങ്ങളേയുമാണ്.
അതി മാരകമായ
അണവായുധം
പ്രയോഗിച്ച അവസ്ഥയാണ്
അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്