ലക്ഷ്യബോധം. ഖലീൽശംറാസ്

വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യബോധമുണ്ടെങ്കിലേ
ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഫലപ്രദമായി ജീവിക്കാനുള്ള
ഉൾപ്രേരണ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.
അതുകൊണ്ട് നിന്റെ
ജീവിത ലക്‌ഷ്യം
നിർണയിക്കുക.
എഴുതി വെക്കുക.
അതിൽ ആവേശം
കണ്ടെത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras