നല്ല കൂട്ടുകെട്ട്. ഖലീൽശംറാസ്

പരസ്പര വിമർശനത്തിൽ നിന്നും
നല്ലൊരു കൂട്ടുകെട്ട് പിറക്കാൻ പോവുന്നില്ല.
പക്ഷെ പരസ്പരം അറിയുന്നതിൽനിന്നും
ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകെട്ട് പിറക്ക്.
ഉള്ളിലെ മനസ്സമാധാവും നിലനിൽക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras