ഉപഭോക്താവിലേക്ക്. ഖലീൽ ശംറാസ്

ജോലി തിരക്കിലേക്കോ
അതുണ്ടാക്കുന്ന സമ്മർദ്ദത്തിലോ
ശ്രദ്ധിക്കാതെ
നീണ്ട ക്യൂവിനൊടുവിൽ
തന്റെ അവസരം വന്നെത്തി
നിന്നിലേക്കെത്തിയ
നിന്റെ ഉപഭോക്താവിന്റെ
മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക്
ശ്രദ്ധിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്