സൂര്യനിൽ ഒരു പ്രകാശ കണികയായി. ഖലീൽശംറാസ്

സുര്യനിലേക്ക്
നിന്റെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോവുക
എന്നിട്ട് അതിന്റെ
ഒരു പ്രകാശകണികയായി
നീ മാറുക.
എന്നിട്ട് ഈ ചെറിയ
ഭൂമിയെന്ന നക്ഷത്രത്തെ നിരീക്ഷിക്കുക.
അതിനു മുകളിലൂടെ
ചലിച്ചു നീങ്ങുന്ന മനുഷ്യജീവനുകളേയും.
അപ്പോൾ
വേർതിരിവിന്റെ അതിർവരമ്പുകളില്ലാതെ
എല്ലാ മനുഷ്യരേയും
ഒന്നായികാണാൻ നിനക്കു കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്