അറിവ് ആനന്ദമാണ്.ഖലീൽശംറാസ്

അറിവ് ആനന്ദമാണ്.
പക്ഷെ നിന്റെ പ്രിയപെട്ടവർ
അതിൽ അനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നവർ
ആയികൊള്ളണമെന്നില്ല.
അതുകൊണ്ട് അവരുടെമേൽ
നിന്റെ ആനന്ദത്തെ
അല്ലെങ്കിൽ അരിവിനെ
അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത്.
അവരും അതിൽ ആനന്ദം
കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഒരു വിരുന്നു സൽക്കാരം പോലെ
പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്