നീതി. ഖലീൽശംറാസ്. ഖലീൽശംറാസ്

നീതിയെന്നത്
നല്ല മനുഷ്യരുടെ
ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയാണ്.
അനീതി
ചീത്ത മനുഷ്യരുടേയും.
നീതി ആദ്യം പാലിക്കേണ്ടത്
സ്വന്തത്തോടാണ്.
തന്റെ മനസ്സിനോടാണ്.
എന്നിട്ട് അനീതിക്കെതിരെ
ശബ്ദിക്കുക.
അതും സ്വന്തം സമാധാനത്തോടും
ആത്മബോധത്തോടും
ആത്മധൈര്യത്തോടും
അനീതി കാണിക്കാതെ.
ഒരിക്കലും അനീതി
ഒരു കാൻസർപോലെ
പടർന്നു വ്യാപിച്ച
മനുഷ്യരുടെ
പ്രവർത്തികൾ
ഒരിക്കലും
അതുപോലെ വൃത്തികേടാവാൻ
നീ സ്വയം അനുവദിക്കരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്