കുറ്റം പറയുന്നവരെ. ഖലീൽശംറാസ്

കുറ്റം പറയുന്നവരെ
പറയാനനുവദിക്കുക.
കുറ്റം പറയാൻ പാകത്തിലുളള
അവരുടെ മനസ്സിനെ
നിരീക്ഷിക്കുക.
പക്ഷെ നീ അവയെ
സ്വീകരിക്കേണ്ടത്
നിന്റെ മനസ്സ് അശുദ്ധമാക്കാനാവരുത്
മറിച്ച്
പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനും
അവലോകനങ്ങൾ ശ്രവിക്കാനും
വൻ മാറ്റങ്ങൾക്ക്
തയ്യാറാവാനുമാവണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras