നല്ല ബന്ധത്തിനായുള്ള വിളി. ഖലീൽശംറാസ്

ഒരു പുഞ്ചിരിയായി,
ഒരു ആശീർവാദമായി,
ഒരു സ്പർശനമായി,
ഒരു വാക്കായി
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വഴിയിലൂടെ
അവർ നിന്നോട്
നല്ലൊരു വൈകാരികബന്ധം
സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
നല്ലൊരു സംഹൃദം സ്ഥാപിക്കാനും
അതിലൂടെ മനസ്സിൽ
ഒരു വസന്തകാലം സൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള
ആ വിളിയിൽനിന്നുമാണ്
അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയും
അവരോട് അസൂയയും
ശത്രുതയുമൊക്കെ തോന്നി
നീ തിരിഞ്ഞു കളയുന്നത്.
തിരിഞ്ഞു കളയാതെ
അവരോട് അടുക്കുക.
എന്നിട്ട് നിന്റെ മനസ്സിലും
അവരുടെ മനസ്സിലും
നൻമയുടെ വസന്തങ്ങൾ
സൃഷ്ടിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്