ജീവിതമെന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം. ഖലീൽശംറാസ്

ജനനമെന്ന മലമുകളിൽ
നിന്നും മരണമെന്ന
താഴ്‌വാരത്തേക്ക്
കുത്തിയൊഴുകുന്ന
വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്
നിന്റെ ജീവിതം.
അതൊരു കെട്ടികിടക്കുന്ന
വെള്ളമോ
കുളമോ അല്ല.
അത്തരത്തിലുള്ള
ധാരണയാണ്
നിന്നെ ദുഃഖിതനും
പേടിച്ചവനുമൊക്കെയാക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്