പ്രതിസന്ധിയിൽനിന്നും ഊറ്റിയെടുക്കാൻ.ഖലീൽശംറാസ്

ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ
നിന്നും
തികച്ചും പോസിറ്റീവായതെന്തൊക്കെയുണ്ട്
ഊറ്റിയെടുക്കാൻ
എന്നാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്.
അല്ലാതെ അവയെ
ഒരു ബോംബാക്കി
തന്റെ മനസ്സമാധാനത്തിന്റെ
താഴ്വാരങ്ങളിൽ
സ്വയം വിക്ഷേപിക്കുകയല്ല
വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്