നീ കുട്ടിയാവുന്നത്. ഖലീൽശംറാസ്

നീ കുട്ടിയാവുന്നത്
നിന്റെ രക്ഷിതാക്കളോടും
സഹോദരീ സഹോദരൻമാരോടുമൊപ്പം
നിൽക്കുമ്പോഴാണ്.
തറവാടുകൾ
സന്ദർശിക്കുമ്പോഴാണ്.
അതുകൊണ്ട്
എപ്പാഴും നിന്റെ
കുടുംബം സന്ദർശിക്കുക.
വർത്തമാനകാലത്തിൽ
അവരോടൊപ്പമുള്ള
ബാല്യകാല മുഹുർത്തങ്ങൾ
ചിന്തിക്കുക.
അവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്