Wednesday, May 17, 2017

അവരുടെ ജീവനെ.ഖലീൽ ശംറാസ്

ഓർക്കാനും
ഓർമകളിൽ
അവരുടെ ചലനവും
പുഞ്ചിരിയും
സംസാരവും
അവരുടെ സുഗന്ധവും
കാണാനും കേൾക്കാനും
അനുഭവിക്കാനും
കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ
തീർച്ചയായും
നീ അവരുടെ
ജീവനെ അനുഭവിക്കുകയാണ്.
നിന്റെ
ജീവന്റെ ഭാഗമായലിഞ്ഞ
അവരുടെ ജീവനെ.

മനസ്സ് തുറക്കുമ്പോൾ .

എല്ലാവർക്കും മുമ്പിൽ മനസ്സ് തുറക്കേണ്ട. ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആവുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ പുരണ്ട് നിൻറെ മനസ്സ് മലിനമായേക്കാം. ആരുടെ മു...